Mala škola medonosne flore – Maslačak

Taraxacum officinale L. – Maslačak

Maslačak je zelјasta bilјka, veoma rasprostranjena na područijima umerenog pojasa na zemlјi. Uspeva na livadama koje se đubre, na livadama sa detelinom, na napuštenim njivama, pored puteva i oko kuća. Ima žutu glavičastu cvast sa 100 – 200 cvetića. Cveta od ranog proleća do kasne jeseni.

Za pčele je najvažniji u proleće, pre i posle cvetanja voća, jer im daje nektar i cvetni prah izvanrednog kvaliteta u velikim količinama za razvoj legla.

Ponekad nema nektara, ali cvetnog praha ima uvek i po tome je vrlo značajan. Može se slobodno reći da se bez maslačka, pčelinja društva ne bi mogla razviti za docnije glavne paše – bagremovu, lipovu i livadsku. Med je gust, žute boje, leplјiv i brzo kristališe.

Dipl. inž. šum. Vladimir Ignjatović

Scroll to Top