Medonosne bilјke koje cvetaju u oktobru

Pogled na  cvetne livade u oktobru, otkriće nam da ima još medonosnih bilјaka koje cvetaju. Puno padavina ove godine i povolјne temperaturne prilike u prve dve dekade oktobra meseca su omogućile obilno cvetanje. Ako se zna da 60% medonosnih bilјaka cveta u proleće, a preostalih 40% u ostalim godišnjim dobima, možemo konsatovati da ih trenutno ima dovolјno. Pomenuću samo neke od njih:

1.  Nјivska mrtva kopriva (Lamium purpureum L.) Polenom ove bilјke u proleće 2013. godine pčele su obilno popunile svoje rezerve.

Mrtva kopriva

2.    Bokvica (Plantago sp), dobra polenarica takođe i dalјe  cveta.

3.   Maslačak (Taraxacum officinale L.), pojavlјuje se znatno manje nego u proleće, a pčele ga rado posećuju.

4.  Vodopija (Cichorium intibus L.), nastavlјa svoje cvetanje započeto prethodnih meseci dajući pčelama nektar i polen.

Vodopija

5.    Konjski bosilјak (Mentha longifolia), trenutno je najzastuplјenija medonosna vrsta iz roda Mentha, koja cveta u selima sopotskog kraja.

6.   Puzavica (Polygonum aubretii L.), koja traži oslonac na okolnom rastinju, sa mnoštvom sitnih belih cvetića, kao neki beli pokrivač, privlači u ovim oktobarskim danima pčele.

7.    Majčina dušica (Thymus serpyllum L.), Ima je još dosta u cvetu na stojničkim livadama u blizini Ralјe.

8.    Žuti zvezdan (Lotus corniculatus L.), ima ga još u cvetu.

       Da za pčele ne bude sve idealno, pobrinuli su se zemlјoradnici gore pomenutog kraja, trećim košenjem  (otava), uz opasku da nije dobro za livade ostanu nepokošene. Bolјe će rasti trava na proleće.  Oni koji se bave medonosnom florom jednog kraja, nikada ne zaboravlјaju ni  medonosnu floru okućnica, vrtova i bašta.

9.    Sedum (Sedum spectabile), koji svojim roze cvetićima, grupisanim u velikoj štitastoj  cvasti privlači pčele.

Sedum
10.  Cosmos bipinnatus Cav. Je vrlo lepa ukrasna , zelјasta bilјka, koja se lako gaji i koju pčele rado posećuju.
Cosmos bipinnatus Cav

11.   Kadifica (Tagetes patula L.), veoma je često cveće u našim baštama, a o tome koliko je interesantna za pčele, slika govori.

Kadifica

12.    Hrizanteme (Chrisanthemum indicum hybridum „ Anastasia“), ako ne bude suviše hladno, pčele će doći i na njihove cvetove.

Hrizanteme

I da završim ovaj tekst sa jednom prelepom sukulentom iz roda:

13.  Crassula  se lako  gaji. Preko godine je lisno dekorativna, a ovih dana  kao i Sedum, cveta sitnim svetloroze cvetićima, koje pčele rado posećuju.

Crassula

 

Ignjatović Vladimir,
dipl. inž. šum. za horikulturu,
Predsednik Beogradskog udruženja pčelara

 

 

 

 

 

Scroll to Top