Vanredna skupština BUP-a

U nedelјu 14.12.2014. sa početkom u 10 časova održana je vanredna skupština Beogradskog udruženja pčelara. Jedina tačka dnevnog reda bilo je: Razmatranje, od strane SPOS-a predloženih 49 izmena i dopuna postojećeg statuta SPOS-a. Praktično, Skupština se saglasila sa izmenama i dopunama Statuta SPOS-a i dopis u vezi toga će uputiti SPOS-u, čim bude gotov i overen zapisnik sa Skupštine.

Scroll to Top